Hightech Development, s.r.o. kuruluşuna sebep olan amaç Avrupa’nın ortasında yetenekli insanların düşüncelerine yer veren, ülke ve kıtalar arasındaki hayali bariyeri silen, teknoloji yenilikçisinin rolünü üstlenmeyi başaran ve rekabet ortamında sadece fiyatla değil aktif hareketle ve insanlara dürüst yaklaşımla kazanan bir şirketin var olmasının gerekli olduğunu bir grup insan tarafından düşünmesidir.